preloader

Reagulamin konkursu

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest firma szczoteko.pl z siedzibą przy ul.Świętej Trójcy 8/1, 61-478 w Poznaniu, NIP: 6692423730 .

2. Nazwa konkursu to ,,Ohashtaguj szczoteko”. Odbywa się na stronie Organizatora w serwisie Instagram o nazwie „Szczoteko”.

3. Konkurs nie został stworzony, nie jest administrowany, ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. z siedzibą w USA.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu poprzez przełożenie terminu jego zakończenia na termin późniejszy bez konieczności podawania przyczyny.

5. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, zatrudnieni na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, w tym umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

6. W konkursie mogą uczestniczyć obserwujący profil Szczoteko oraz klienci Szczoteko.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ze względu na brak zgłoszeń, łamanie regulaminu przez uczestników, szkody wizerunkowe lub inne przyczyny niezależne od niego.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się uzasadnione okolicznościami podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile w serwisie Instagram i wykorzystywały je do nieuczciwego uczestnictwa w konkursie oraz w przypadku, gdy treści zamieszczane przez Uczestnika są obraźliwe, wulgarne, niezgodne z przyjętymi obyczajami bądź naruszają prawa osób trzecich.

9. Konkurs rozpocznie się w dniu 07.08.2020 roku o godzinie 14.00 i będzie trwał do dnia 11.08.2020 roku do godziny 20.00.

10. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

– posiadać konto w serwisie Instagram przedstawiające prawidłowe dane – Imię i nazwisko (względnie dopuszcza się także zmienione dane po przesłaniu prawdziwego imienia i nazwiska) 

– polubić profil organizatora, na którym odbywa się konkurs

– polubić post z zadaniem konkursowym

– umieścić pomysł na hashtag w komentarzu pod postem konkursowym

12. Zadaniem uczestnika jest zgłoszenie pomysłu na hashtag, który najlepiej zdaniem uczestnika pasuje do marki, wizerunku, działań oraz wartości Szczoteko. Każdy uczestnik może zgłaszać więcej niż jeden pomysłów na hashtag.

13. Jury konkursowe składające się z Magdaleny i Mateusza Mielczarków, wybierze najbardziej dopasowany hashtag oraz ogłosi zwycięzcę 12.08.2020 o godzinie 20.00.

14. Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony półroczną darmową subskrypcją Szczoteko.

15. Po ogłoszeniu zwycięzcy, właściciele Szczoteko skontaktują się ze zwycięzcą w celu realizacji nagrody w postaci 6 miesięcznej bezpłatnej subskrypcji na stronie www.szczoteko.pl.

16. Przetwarzanie danych osobowych zwycięzcy konkursu odbędzie się zgodnie z Polityką Prywatności Szczoteko: https://szczoteko.pl/polityka-prywatnosci/ 

17. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do używania wybranego w drodze konkursu hashtagu pod postami publikowanymi z konta “Szczoteko” na Instagramie oraz Facebooku.

18. Organizator konkursu nie będzie wykorzystywał innych, poza zwycięskim, zgłoszonych w konkursie pomysłów na hashtag.

@szczoteko